Bc. Kateřina Škrobánková

Master's thesis

Činnost Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Hlučín na úseku dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Function of the Contact Department of Labour Office of the Czech Republic in Hlučín in a Field of Social Benefits for People with Disabilities.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Teoretická část seznamuje s vývojem péče o osoby se zdravotním postižením, objasňuje některé pojmy z oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení, přibližuje právní předpisy, na jejichž základě byly občanům se zdravotním postižením dávky poskytovány a představuje Úřad práce České republiky jako významný …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of providing benefits to persons with disabilities. The theoretical part acquaints with the development of care for persons with disabilities, clarifies some concepts in the field of social policy and social security, introduces legislation on the basis of which benefits were provided to citizens with disabilities and introduces the Labour Office of the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jwwzx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: Mgr. Iveta Pavelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě