Bc. Viktor Hřebačka

Bachelor's thesis

Analýza vlivu kognitivních a emocionálních bias na investiční rozhodování

The analyses of cognitive and emotional biases on investment decision making
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Analýza vlivu kognitivních a emocionálních bias na investiční rozhodování“ je rozbor bias, jejich projevů v chování či uvažování investorů a ověření výskytu jejich projevů u českých aktivních investorů. První část je zaměřena na základy behaviorálních financí a poskytnutí základních poznatků, na které navazuje část druhá, zabývající se bias. Třetí část vymezuje a popisuje …viac
Abstract:
The subject of the thesis "The analyses of cognitive and emotional biases on investment decision making“ is an analysis of biases, their influences on the behaviour or thinking of investors, and checks for their occurences in the actions of active Czech investors. The first part focuses on the basics of behavioral finances and provides the basic findings, which are futher elaborated upon in the second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Věra Jančurová
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance