Markéta Schäfertová, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním COVID-19

Nursing Care of a Patient with COVID-19
Anotace:
SCHÄFERTOVÁ, Markéta. Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním COVID – 19. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2021. 76 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním COVID – 19. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část charakterizuje dosud známé poznatky o …více
Abstract:
SCHÄFERTOVÁ, Markéta. Nursing Care of a Patient with COVID-19. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Prague. 2021. 76 p. Nursing Care of a Patient with COVID-19. The topic of the bachelor thesis is a nursing care of a patient with COVID-19. The theoretical part was characterized by previously known knowledge about this new disease. It includes a brief definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická