MgA. Natálie Tichánková

Master's thesis

Operetní/muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského v letech 2010 – 2013

Operetta/musical ensemble of the National Moravian - Silesian Theatre in the years 2010 – 2013
Abstract:
Ve své diplomové práci Operetní/muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského v letech 2010-2013 zkoumám proces koncepční proměny a modernizace v operetním/muzikálovém souboru Národního divadla moravskoslezského v letech 2010-2013, a jeho samotnou úspěšnost. Na základě získaných rozhovorů s různými osobnostmi divadla reflektuji záměry a strategii divadla a samotnou proměnu souboru v jednotlivých …more
Abstract:
In the diploma thesis Operetta/musical ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre from 2010 to 2013 I explore the process of conceptual transformation and modernization in the operetta/musical ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre in 2010-2013, and its success. On the basis of interviews with various personalities of the theatre I reflect the intentions and strategy of the theater …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Ondra

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lmuw2/