Bc. Monika TISCHLEROVÁ

Diplomová práce

Srovnání Platónova a Aristotelova pojetí etiky ctnosti.

Comparison of Plato's and Aristotle's conception of virtue ethics.
Anotace:
Tato práce se zabývá srovnáním Platónova a Aristotelova pojetí etiky ctnosti. V první části popisuji Platónův pohled na tuto oblast filosofie. Platón staví svou etiku na základě analogie mezi obcí a duší. Platón operuje také s idejí dobra. V druhé části pak přibližuji Aristotelův pohled. Nejdříve pojednávám o cíli jeho filosofie, což je dobro a posléze blaženost. Pak dochází k rozdělení ctností na …více
Abstract:
This work deals with the comparison of Plato and Aristotle's conception of virtue ethics. The first part describes Plato's view of this area of philosophy. Plato puts his ethics based on the analogy between the municipality and the soul. Plato also operates with good ideas. In the second part, Aristotle view. First, I discuss the objectives of its philosophy, which is good, and then bliss. Then there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Tomáš MACHULA, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TISCHLEROVÁ, Monika. Srovnání Platónova a Aristotelova pojetí etiky ctnosti.. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zbfs05 zbfs05/2
31. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2014
Bulanova, L.
31. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.