Jakub Košut

Bakalářská práce

Možnosti průvozu linek regionální železniční dopravy skrz uzel Plzeň

Transit lines possibilities of regional rail transport through junction Plzeň
Anotace:
V práci bude provedena analýza významu železničních tratí v uzlu Plzeň a vývoje vztahů vztahu k Plzni pro nejvýznamnější obce. Bude zhodnocen současný stav železniční osobní dopravy v uzlu Plzeň a předpokládaná objednávka drážní dopravy pro krátkodobý a střednědobý horizont. Na základě analýzy a zhodnocení bude vypracován návrh organizačních opatření v železniční dopravě včetně přehledu předpokládaných …více
Abstract:
In the bachelor thesis will be analyzed the value of the railway tracks at the junction Plzeň. Next will be assessed the development of transport relations in relation to Plzeň and for the most important cities. The current state of rail passenger transport will be evaluated at the junction Plzeň and the supposed order of rail transport for the short and medium term. Based on analysis and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, BBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košut, Jakub. Možnosti průvozu linek regionální železniční dopravy skrz uzel Plzeň. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera