Kateřina BRABCOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku

Revitalization of right-bank tributary of Bouřlivce from Domaslavice and measurement of water quality watercourse.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vodním tokem pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic.V experimentální části jsem vytvořila návrh na revitalizaci vodního toku, doplněnou o mapy se zákresem území. A dále se práce zabývá odběrem vzorku vody z přítoku vodního toku a postupy analýz jednotlivých sledovaných parametrů, které byly porovnány s hodnotami uvedenými v normách.
Abstract:
This thesis deals with the watercourse of the right bank tributary of Bouřlivec, near Domaslavice village.In the experimental part, I created a proposal for the revitalization of the watercourse, accompanied by a map with the plot area. Furthermore, the work deals with taking a sample from the water flow and procedures for analysis of individual monitored parameters, which were compared with standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRABCOVÁ, Kateřina. Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí