Mgr. Jaromír Sobotka, Ph.D.

Disertační práce

Zřízení sítě pro dlouhodobé globální monitorování organických polutantů ve vodním prostředí

Establishment of a network for long term monitoring of organic pollutants in aquatic environment on a global scale
Anotace:
Hydrofobní a perzistentní organické sloučeniny negativně ovlivňují kvalitu vody a aquatické potravní sítě po celém světě. Jasné pochopení přítomnosti těchto sloučenin a procesů, které ovlivňují jejich distribuci, transport a osud v životním prostředí, je nezbytným předpokladem pro hodnocení a regulaci jejich rizik. Pro získání spolehlivých, reprezentativních a konzistentních informací o kontaminaci …více
Abstract:
Hydrophobic and persistent organic compounds negatively affect water quality and aquatic food webs around the globe. A clear understanding of the presence and processes that affect these compounds’ distribution, transport, and fate in the environment is a prerequisite to their risk assessment and regulation. Therefore, effective monitoring and analytical strategies are required to obtain reliable, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: Prof. Rolland Kallenborn, Prof. Rainer Lohmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta