Bc. Kateřina Šverclová

Diplomová práce

Kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovačů na monitorování produktů osobní péče ve vodním prostředí

Calibration and field testing of passive samplers for monitoring personal care products in the aquatic environment
Anotace:
Předložená diplomová práce má za cíl shrnout současně používané techniky pasivního vzorkování povrchových a odpadních vod, a to zejména pro skupinu látek denní potřeby. Látky denní potřeby, jako UV filtry, stabilizátory, desinfekce, syntetické vonné látky nebo kofein, jsou kontinuálně přiváděny z domácností do kanalizace a skrze čističky odpadních vod, kvůli jejich nízké odstraňovací účinnosti pro …více
Abstract:
This diploma thesis aims to summarize currently used techniques of passive sampling in surface water and wastewater, especially for the group of personal care products. These compounds such as UV filters, stabilizers, disinfectants, fragrances or caffeine are continuously drained from households to the sewage system and through the wastewater treatment plants, due to imperfect removal efficiency for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta