BcA. Anna Kekeláková

Bachelor's thesis

Práce s publikem v profesionálním divadle pro děti

The audience development in professional theatre for children
Abstract:
Bakalářská práce „Práce s publikem v profesionálním divadle pro děti“ se ve své teoretické části zabývá pojmy: divadlo pro děti, divák a práce s publikem. Zkoumaná tematika práce s publikem je zasazena do oborového terminologického kontextu a do základní reflexe současného stavu divadla pro děti v ČR. Část praktická pak představuje dvě profesionální divadla pro děti (Divadlo Minor v Praze a Divadlo …more
Abstract:
This bachelor thesis „The audience development in professional theatre for children“ deals with terms „theatre for children, „audience“ and „audience development“ in its first, theoretical part. The examined topic of audience development compares with the theory of theatre and education and with the basic reflection of theatre for children´s current condition in the Czech Republic. The second, practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Reader: MgA. Radka Macková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fptsm/