Bc. Tereza Maňasová

Bakalářská práce

Pojetí spravedlnosti u Rawlse a Nozicka

Conception of Justice by Rawls and Nozick
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje pojetím spravedlnosti Johna Rawlse a Roberta Nozicka. První část práce pojednává o tradičních teoriích společenské smlouvy tak, jak je formulovali Jean-Jacques Rousseau a John Locke, a na které navazují i teorie Rawlse a Nozicka. V rámci jejich pojetí spravedlnosti je kladen důraz na formulaci výchozích podmínek neboli původní stav, principy spravedlnosti a jejich …více
Abstract:
The presented thesis is devoted to the concept of justice, John Rawls and Robert Nozick. The first part deals with the traditional theories of social contract formulated by Jean-Jacques Rousseau and John Locke, and which are connected with the theory of Rawls and Nozick. In their conception of justice is an emphasis on the formulation of initial conditions or original position, principles of justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta