Bc. Václav Klauda

Diplomová práce

Možnosti využití fondu pro regionální rozvoj v regionu Moravskoslezko

The options of using the regional development fund in the Moravian-Silesian region
Anotace:
Diplomová práce přibližuje Evropský fond pro regionální rozvoj a na něj navázaný Integrovaný regionální operační program. Teoretická část popisuje vývoj evropské regionální politiky a uvádí přehled operačních programů, ze kterých Česká republika čerpá finanční prostředky v programovém období 2014–2020. Podrobně se věnuje zejména Integrovanému regionálnímu operačnímu programu pro roky 2014–2020. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis introduces the European Regional Development Fund and the Integrated Regional Operational Program connected to it. The theoretical part describes the development of european regional policy and provides an overview of operational programs which the Czech Republic draws funds from in the programming period 2014–2020. It deals in detail with the Integrated Regional Operational Program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kd783/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Langrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě