Lucie Sedláková

Bakalářská práce

Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy - zaměření na cestovní ruch a regionální rozvoj

Regional operational program NUTS 2 Central Bohemia - focus on tourism and development of regions
Anotace:
Práce má za cíl popsat Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy se zaměřením na dvě jeho prioritní osy - Cestovní ruch a Integrovaný rozvoj území a tyto dvě osy porovnat s ostatními regiony soudržnosti České republiky a zjistit, jak byly finance z Evropské Unie alokovány do jednotlivých regionů. Práce bude uvedena stručnou historií EU, Regionální politiky a také charakteristikou …více
Abstract:
Aim of this thesis is to describe Regional operational program for the region of cohesiveness NUTS 2 Central Bohemia with the focus on two of the Priority axes - Tourism and Integrated development of territory and those two axes compare with other regions of cohesiveness in the Czech republic and ascertain to which region was alocated the highest amount of money from Structural funds of EU. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Petr Burda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72500