Bc. Vendula Bendová

Diplomová práce

Technika v období postmoderny: kritika a revize moderní ideje

Technology in the era of postmodern: critique and revision of the modern idea
Anotace:
Problém, kterým se práce bude zabývat, vychází z předpokladu, že technika (technologie) je reliktem moderní doby (modernismu). Tento předpoklad nás může vést k různým otázkám. Například, jak se čistě osvícenský hon za vývojem techniky snoubí s hodnotami postmodernismu? Proč pro postmoderní společnost zůstává technika tak přitažlivá? Práce si klade za cíl popsat postoj, který zastává postmoderna k problematice …více
Abstract:
This diploma thesis will deal with a particular problem which comes from the premise that technique (technology) is a relict of the modern times (modernism). This premise can lead us to various questions. For example, how does the enlightement chase to the developement of technique cohere with the values of postmodernism? Why is the postmodern society so passionate about technique? This thesis is going …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií