Bc. Lenka ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Využití krátkého filmu pro rozvoj dovednosti vyprávět příběh u předškolních dětí

Developement of storytelling skills in preschoolers with the use of short film
Anotace:
Poutavým a atraktivním obsahům médií jsou malé děti vystaveny již od nejútlejšího věku, ovšem vliv těchto médií na jejich rozvoj je diskutabilní. Pozitivní stránkou působení médií je možnost jejich využití pro rozvoj dítěte, pokud nalezneme vhodné způsoby, jak to udělat. Bakalářská práce se zabývá využitím digitálního média, filmu, v mateřské škole pro rozvoj řeči dítěte, konkrétně dovednosti vyprávět …více
Abstract:
Engaging and attractive media content is being exposed to young children since an early age. However, the impact of the media on their development is questionable. There are certain ways how to use media in order to have a positive impact on child's development If reasonable ways of handling media are found. Bachelor thesis addresses the use of digital media, film, in a nursery and aims to develop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Alena Váchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Lenka. Využití krátkého filmu pro rozvoj dovednosti vyprávět příběh u předškolních dětí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zcdlcb zcdlcb/2
19. 3. 2019
Složky
Soubory
Bulánová, L.
20. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.