Sy Nguyen Hoang

Disertační práce

Energy Harvesting Enabled Relaying network: Design System and Performance Analysis

Energy Harvesting Enabled Relaying network: Design System and Performance Analysis
Anotace:
Tato dizertační práce se věnuje návrhu nových protokolů pro bezdrátově napájené komunikační sítě, jejichž efektivita je následně podrobena analýze. V této práci jsou probrány přístupy k bezdrátovému napájení komunikačních zařízení, a sice SP (Separated Power) a HP (Harvested Power), kdy energie je získána z okolí. Tyto techniky jsou zkoumány z pohledu tzv. relay uzlu R (Relay node) v plně duplexních …více
Abstract:
The thesis deals with the design of new protocols and the analysis of wireless-powered communications networks’ performance. In order to bring the contribution to the science in field of my topic, this thesis starts with the study of wireless power supply policies, namely the separated power (SP) and harvested power (HP) techniques at the relay node in the full-duplex (FD) decode-and-forward (DF) relaying …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Radek Martinek, Jaroslav Sklenář, Zdeněk Bečvář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie

Práce na příbuzné téma