Bc. Gabriela Hanulíková

Master's thesis

Zraková ostrost a citlivost - vliv fyzikálních parametrů prostředí

Visual acuity and sensitivity-the effect of environmental physical parameters
Abstract:
Téma diplomové práce je zaměřeno na vliv fyzikálních parametrů prostředí na zrakovou ostrost a senzitivitu lidského oka. Teoretická část je rozdělena do dvou oddílů. V prvním úseku jsou popsány anatomické a fyziologické souvislosti, druhý je věnován jednomu z hlavních a nejvýraznějších fyzikálních činitilů prostředí, který má vliv na zrakové vnímání, světlu. Podrobněji je zde objasněna jeho fyzikální …more
Abstract:
Thesis is focused on the effect of environmental physical parameters on visual acuity and sensitivity of human eye. The theoretical part is divided into two sections. The first part describes the anatomical and physiological connections; the second portion is devoted to the one of the main and the most significant environmental physical factor, which affects the visual perception, the light. In more …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Lenka Forýtková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta