Bc. Eva Kalvodová

Diplomová práce

Regulace reklamy ve farmacii

Regulation of Advertising in Pharmaceutical Industry
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat právní úpravu v oblasti regulace reklamy na léčivé přípravky a na základě této právní analýzy vytvořit návrh marketingového plánu na konkrétní léčivý přípravek. Teoretická část se zaměřuje na základní oblasti marketingu, marketingový mix a marketingovou komunikaci. Dále jsou zde popsána specifika týkající se marketingu ve farmaceutickém průmyslu. Další část …více
Abstract:
This thesis aims to analyze legislation in the area of regulation of medicinal products advertisement and based on this analysis to create a proposal for marketing plan of a specified drug product. The theoretical part is focused to basic areas of marketing, marketing mix and marketing communication. Then there are described specifics concerning marketing in the pharmaceutical industry. The advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dušan Hebort, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní