Theses 

Příspěvek ke kurikulární reformě ZŠ (Mediální inspirace a jejich uplatnění v mezipředmětových vztazích) – Mgr. Petra Březinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Mgr. Petra Březinová

Bakalářská práce

Příspěvek ke kurikulární reformě ZŠ (Mediální inspirace a jejich uplatnění v mezipředmětových vztazích)

The Benefit to Educational Reform (Medial inspiration and their application in subjects relationship)

Anotace: Bakalářská práce „Příspěvek ke kurikulární reformě ZŠ (Mediální inspirace a jejich uplatnění v mezipředmětových vztazích)“ se zaměřuje na historické osvětlení panovnického rodu Tudorovců, propojení mezipředmětových vazeb na základě vytvoření nově koncipovaných cvičení a na mediální výchovu. Práce je tvořena nejen částí teoretickou, ale také praktickou se zaměřením na zefektivnění vyučovací hodiny.

Abstract: The bachelor thesis “The Benefit to Educational Reform (Medial inspiration and their application in subjects relationship)“ focuses on historical description of the Tudors´dynasty, on connection of subjects, which led to formation of new conceived excercises and on medial education. The thesis deals with not only theoretical part but also practical part with concerning on streamlining of the lesson.

Klíčová slova: dějiny novověku, dynastie Tudorovců, média, očekávané výstupy u žáků, klíčové kompetence, metody, formy, prostředky modern history, the Tudors´dynasty, expected ascents of students, key competences, methods, forms, assets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz