Bc. Andrea Kramecová

Diplomová práce

Marketingový mix internetového obchodu na různých zahraničních trzích

Marketing mix of an e-shop on various national markets
Abstract:
The diploma thesis concentrates on the analysis and investigation of possibilities of applying marketing tools from the point of view of service-oriented marketing mix 7C. It analyzes the various tools of the marketing mix used in the e-shop. Special attention is paid to the means of promoting marketing activities offered by web development (webdesign, web analytics, A/B testing, etc.). On a specific …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou a zisťovaním možností uplatnenia marketingových nástrojov z pohľadu servisne orientovaného marketingového mixu 7C. Analyzuje jednotlivé nástroje marketingového mixu využívané v prostredí internetového obchodu. Zvláštnu pozornosť venuje prostriedkom na podporu marketingových aktivít, ktoré ponúka webový vývoj (webdesign, webová analytika, A/B testovanie, apod.). Na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace