Zsolt Sándor

Bakalářská práce

Marketingová komunikácia a marketingová stratégia v maďarskej banke

Marketing communication and marketing strategy of a hungary bank
Abstract:
The dissertation is focused on the Erste Bank’s marketing strategy and marketing communication in Hungary. The introduction section outlines the skills that bank marketing and marketing strategy is absolutely necessary for the activity. To determine the Bank strategic objectives a concept is need to be prepared, which is considering the external and internal factors and offering a wide range of products …více
Abstract:
Témou mojej práce je využívanie marketingovej stratégie a marketingovej komunikácie v jednej z maďarských bánk, menovite Erste Bank. Úvodná časť opisuje tie teoretické znalosti, ktoré sú neodmysliteľne potrebné na realizáciu činnosti bankového marketingu. Pri stanovovaní cieľov stratégie bánk je potrebné vypracovať takú koncepciu, ktorá má pri vzatí do úvahy vnútorných a vonkajších okolností za následok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: Dr. László Simig
  • Oponent: Ing. Miroslav Krabec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management