Bc. Jan Zduba

Master's thesis

Majetkové a sociální poměry obyvatel vrchnostenského města v 17. a 18. století (na příkladu majetkové držby ve Velké Bíteši)

The property and social situation of the inhabitants of private (suzerain) town in the 17th and 18th centuries (on the example of possession in Velká Bíteš)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových a sociálních poměrů obyvatel vrchnostenského města Velké Bíteše prostřednictvím sledování trhu s nemovitostmi v letech 1594–1800. Měla by objasnit dynamiku proměny osídlení, způsoby obživy a zámožnost obyvatel. Přitom je rozlišováno mezi městskými částmi - právovárečným náměstím, dvěma ulicemi uvnitř hradeb, čtyřmi předměstími a přiléhající městu poddanou …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the analysis of property and social conditions of the inhabitants of private (suzerain) town Velká Bíteš. It consists of an monitoring of the real estate market from the year 1594 up until 1800. It should clarify the dynamics of settlement change, livelihoods, wealth of the population. A distinction is made between the town districts - the square with brewing privilege …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 2. 2021
  • Supervisor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • Reader: doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta