Veronika Belková

Bakalářská práce

SWOT analýza sociálneho podniku v gastronómii.

SWOT analysis of the social enterprise operating in gastronomy.
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze a social enterprise in gastronomy with a common analyzing tool - SWOT analysis. This topic is applied to two specific social enterprises in Czech and Slovak Republic. The most important part of this thesis is processing of two SWOT analyses – each applied to chosen social enterprise in gastronomy – one in Czech and one in Slovak Republic. In concluding part of the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vonkajšieho a vnútorného prostredia sociálneho podniku. V teoretickej časti rozoberá pojmy ako sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, znevýhodnené skupiny ľudí a taktiež približuje sociálne podnikanie na Slovensku a v Českej republike. Praktická časť sa zaoberá samotnou SWOT analýzou. Analýza bola aplikovaná na dva konkrétne podniky, jeden na Slovensku a druhý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma