Xiaohan Wang

Bakalářská práce

Financial Analysis of Hella Company

Financial Analysis of Hella Company
Anotace:
Financial analysis is an analysis which based on financial information of the company financial report. It's used to analysis a company for whether a company is stable, solvent, liquid or profitable enough to warrant a monetary investment. In this paper,we are going to use common size analysis, financial ratio analysis, operating cycle analysis and Dupont analysis to analysis the financial data based …více
Abstract:
Financial analysis is an analysis which based on financial information of the company financial report. It's used to analysis a company for whether a company is stable, solvent, liquid or profitable enough to warrant a monetary investment. In this paper,we are going to use common size analysis, financial ratio analysis, operating cycle analysis and Dupont analysis to analysis the financial data based …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance