Barbora Malinová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče

Nursing in Social Care Facillities
Anotace:
Bakalářská práce na téma Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče se zabývá ošetřovatelstvím poskytované v zařízení sociální péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol, z nichž první je zaměřená na vymezení pojmů vztahujících se k ošetřovatelství, druhá kapitola vymezuje rozdělení sociální a zdravotní péče a poslední, třetí kapitola se zabývá …více
Abstract:
Bachelor thesis on Nursing Care in Social Care Facility deals with nursing provided in social care facilities. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes three chapters. The first chapter presents the theoretical definition of nursing, the second chapter includes the division of social care and health care. The last, third chapter deals with nursing care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malinová, Barbora. Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe