Theses 

Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče – Barbora Malinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Malinová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče

Nursing in Social Care Facillities

Anotace: Bakalářská práce na téma Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče se zabývá ošetřovatelstvím poskytované v zařízení sociální péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol, z nichž první je zaměřená na vymezení pojmů vztahujících se k ošetřovatelství, druhá kapitola vymezuje rozdělení sociální a zdravotní péče a poslední, třetí kapitola se zabývá ošetřovatelskou péčí o seniory, posouzením klienta sestrou a specifickým přístupem k seniorům. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu technikou dotazníkového šetření. Výzkumu se účastnili klienti zařízení sociální péče, kteří se vyjadřovali k průběhu ošetřovatelské péče a ke změnám, ke kterým došlo po umístění do zařízení.

Abstract: Bachelor thesis on Nursing Care in Social Care Facility deals with nursing provided in social care facilities. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes three chapters. The first chapter presents the theoretical definition of nursing, the second chapter includes the division of social care and health care. The last, third chapter deals with nursing care for the elderly. The work also includes the quality of life in old age and the multidisciplinary team working in social care facilities. The third chapter also deals with the client´s assessment of the nurse and the specifics of the approach to seniors. In practical part the research is done by the questionnaire technique, applied to the respondents, who are clients of social care facilities. The questionnaire is focused on nursing care provided in the residential facility by the client´s view. The objectives of the research include the course of nursing care, client satisfaction, whether and how the change of clients took place.

Klíčová slova: Ošetřovatelská péče, sociální péče, zařízení sociální péče, senior, klient, sestra, spokojenost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52024 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Malinová, Barbora. Ošetřovatelská péče v zařízení sociální péče. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz