Nikola Kratochvílová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující návrat žen s ukončeným středním odborným vzděláním na pracovní trh po rodičovské dovolené v ČR v letech 2013-2016

Factors affecting the return of women with completed secondary education without leaving exam to the labor market after maternity leave during period 2013-2016
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá harmonizací pracovního a rodinného života, konkrétně návratem žen s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity na trh práce po rodičovské dovolené. Cílem práce je najít konkrétní determinanty, které ovlivňují přechod respondentek z domácnosti na trh práce a porovnat je s faktory obecně popsanými v dostupné literatuře a s faktory identifikovanými u respondentek působících …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the harmonization of work and family life. Specifically focused to the return of women with completed secondary education without leaving exam to the labor market after the maternity leave. The aim of this work is to find the unique determinants that affect transition between maternity leave and labor market. Next step is to compare unique factors with those that can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51346