Bc. Veronika Ježková

Bakalářská práce

Účetní výkazy a jejich využití při hodnocení finanční situace podniku

Financial statements and their use in assessing the financial position of an enterprise
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití účetních výkazů při hodnocení finanční situace podniku. První část je věnována důležitosti vedení účetnictví, které je podkladem pro sestavování účetních výkazů. Budou zde popsány jednotlivé výkazy a jejich uživatelé. Dále budou představeny různé metody a ukazatele finanční analýzy a význam výkazů, jakožto nejdůležitějších zdrojů informací k jejímu zpracování …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the use of financial statements in the evaluation of the financial situation of the company. The first part is devoted to the importance of bookkeeping which forms are the basis for the preparation of financial statements. Individual reports and their users will be described here. In addition, various methods and indicators of financial analysis and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní