Mgr. Jitka Havlénová

Diplomová práce

Rada obce

Municipality Council
Anotace:
Předmětem této práce je analýza rady obce v českém obecním zřízení. Hlavním cílem je představit radu obce jako jeden z orgánů obce, jež se podílí na správě veřejných věcí a zhodnotit její činnost v oblasti obecního zřízení a především definovat problémy a nedostatky stávající právní úpravy s nabídkou možného řešení. V jednotlivých kapitolách se zabývám historickým vývojem rady obce, jejími pravomocemi …více
Abstract:
This thesis analyses a municipal council in the Czech municipal system. The main aim is to present the municipal council as one of municipal bodies that participates in administration of public matters, and to evaluate its activity in the sphere of municipal system and particularly to define problems and deficiencies of current legal regulation proposing a possible solution. Individual chapters deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo