Bc. Veronika Hlobilová

Diplomová práce

Návrh možností stravování dětí a mladistvých v krizových stavech

Suggestion of Ways for Children´s and Adolescent´s Nourishment in Crisis
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo navrhnout zajištění výživy dětí a mladistvých v krizových situacích. Potřebný příjem jednotlivých výživových faktorů pro děti a mladistvé byl převzat z práce Štikové (2013). Na základě těchto výživových dávek byly sestaveny jídelní lístky pro jednotlivé skupiny dětí a mladistvých na dobu 7 dní s odchylkou plnění 10 % pro makronutrienty a 20 % pro mikronutrienty. Kromě nutričního …více
Abstract:
The aim of the thesis was to suggest provision of nutrition for children and adolescents in crisis. The recommended dietary intakes for the menus have been derived from the work of Štiková (2013). There were suggested the menus for selected groups of children and adolescents for 7 days with a margin of filling of 10 % for macronutrients and margin of filling of 20 % for micronutrients. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Družbíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlobilová, Veronika. Návrh možností stravování dětí a mladistvých v krizových stavech. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe