Theses 

Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem – Lukáš KRATOCHVÍL

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lukáš KRATOCHVÍL

Bachelor's thesis

Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem

Active corrosion protection of pipelines by electric current

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrochemickou protikorozní ochranu, v rámci které byl proveden terénní průzkum prostřednictvím měření hodnot ve dvou vybraných oblastech. Teoretická část práce je vymezena pro popis základních pojmů, ve které jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se elektrické protikorozní ochrany, koroze, její příčiny vzniku a ochrany, katodické a anodické ochrany, usměrňovače napětí a dalších zdrojů proudu. Praktická část práce se zabývá posouzením funkčnosti protikorozní ochrany, měřením proudu, odporu a potenciálu ve dvou vybraných oblastech. Vyhodnocením naměřených hodnot a jejich porovnáním jsou uvedena doporučení k zefektivnění protikorozní ochrany.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the electrochemical anticorrosion protection, in terms of which was accomplished a field research by measuring the values in two selected areas. The theoretical part of the work is limited to a description of the basic concepts. There are explained the individual concepts for electric anticorrosion protection, corrosion itself, its causes and its protection, cathodic and anodic protections, the rectifier voltage and other voltage sources. The practical part of this thesis concerns the rating of the functionality of the anticorrosive protection, measuring the electric current, electrical resistance and electric potential in two pre-selected areas. By evaluating the measured values and by observation these values there are adumbrated recommendations which lead to the streamline of the anticorrosive protection.

Keywords: elektrochemická protikorozní ochrana, koroze, usměrňovač, měřící přístroj Symbol, proud a napětí

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2015
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58395 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍL, Lukáš. Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:39, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz