Theses 

Theses on the Same Topic

česky | in English

Theses on the same topic (having an identical keyword):

produktovody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv vedení VVN a ZVN na produktovody z hlediska indukce nebezpečných napětí
 (Denis Roman)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118843 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic Display description

Návrh dokončení přípravných prací v předpolí lomu Vršany v prostoru výsypek Slatinice a Saxonie před výstavbou nové trasy produktovodů Hořanského energetického koridoru
 (Jan Jelínek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119995 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Analýza ovlivňování blízkých produktovodů elektrickými venkovními vedeními a kabely
 (Zbyněk JANDA)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id/wbmchd/ | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem
 (Lukáš KRATOCHVÍL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id/zf6zve/ | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Návrh stacionárních a mobilních technických prostředků pro ochranu produktovodů
 (Michal Paszanda)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100111 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Ochrana produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin
 (Marek Chmel)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99997 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Ekonomická řešení provozu a údržby katodické ochrany produktovodů C4 frakce a etylenu v Unipetrolu RPA
 (Slavomír Havlík)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74435 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Metalografická čistota oceli a její hodnocení
 (Miroslav Dostál)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81950 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Preventivní opatření při pracích s otevřeným ohněm v podmínkách dálkovodů hořlavých kapalin
 (Hana Pastorková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128289 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vývoj optimalizace metalurgických a technologických parametrů pro minimalizaci vznikajících vad plynule litých bramových ocelových předlitků
 (Miloš Masarik)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111232 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)

Go to top | Current date and time: 26/3/2019 01:46, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz