Theses 

Analýza vhodnosti aplikovaného systému hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření – Aneta Morcinková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta Morcinková

Bakalářská práce

Analýza vhodnosti aplikovaného systému hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

Analysis of Suitability of Applied System of Measurement Repeatability and Reproducibility Evaluation

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit vhodnost systému měření v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a navrhnout vhodná opatření, či doporučení. Celá práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje metody používané pro analýzu systému měření a dále pak charakteristiku společnosti, ve které byla tato práce řešena. Praktická část je věnována současnému způsobu hodnocení systému měření a obsahuje konkrétní příklad analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření metodou průměru a rozpětí.

Abstract: The main objective of this thesis is to evaluate the suitability of the measurement system in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. and to propose appropriate measures or recommendations. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes methods of the measurement analysis and then the characteristics of the society in which this work was solved. The practical part is devoted to the current evaluation of measurement system and includes the specific examples of repeatability and reproducibility analysis with the average and range method.

Klíčová slova: Analýza systému měření, nejistota měření, metoda rozpětí, metoda průměru a rozpětí, analýza rozptylu.

Keywords: Measurement system analysis, measurement uncertainty, range method, average and range method, analysis of variance.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Silvie Adamcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 06:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz