Kristina Jančaříková

Diplomová práce

Product placement na blogu a míra jeho uvědomění spotřebitelem

Product placement on the blog and the rate of its awareness by consumer
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na product placement a jeho využití na blogu, respektive ve videoblogu. Hlavním cílem práce je zjistit, do jaké míry si respondenti uvědomují product placement umístěný na blogu jako reklamní sdělení. Praktická část sestává z výběru 6 videí, na jejichž základě pak bude probíhat rozhovor o zpracování videa, důvěryhodnosti přednesu influencera a o míře rozpoznání product …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on product placement and its use on the blog or video blog. The main goal of the thesis is to find out to which level the respondents are aware of the product placement on the blog as an advertising message. The practical part consists of a selection of 6 videos of which there will be an interview about video processing, credibility of influencer speech and the degree of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní