Bc. Veronika Wisurová

Bakalářská práce

Možnosti prevence násilné kriminality v Brně

Possibilities of Violent Crime Prevention in Brno
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává problematiku násilné kriminality a zaměřuje se na její prevenci v Brně. Z dostupné odborné literatury byly čerpány základní informace pro danou tematiku. Byly vysvětleny základní pojmy, příčiny vzniku kriminality a její faktory. Dále pak základní preventivní programy a cíle. V praktické části byly zpracovány dotazníkové šetření. Data byla získána od široké veřejnosti a seniorů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of violent crime and focuses on prevention in Brno. Basic information about this issue was gained from a specialized bibliography. Elementary terms, causes of crime formation and their characteristics were explained. Further, basic preventive programmes and goals were explained. A research were obtained from the general public and seniors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.