Tereza Racková

Bakalářská práce

Marketingový plán Sportovního Centra Kasalka s.r.o.

Anotace:
Bakalářská práce se vypořádává v teoretické části s vysvětlením všech podstatných pojmů, které se poté z větší části objeví i v části praktické a budou tak ukázány názorně a v praxi. Praktická část začíná marketingovým výzkumem, který byl proveden pomocí případové studie, která obsahuje rozbor Sportovní Centra Kasalka s.r.o. ze všech směrů, byla použita situační a SWOT analýza, zvoleny a v závěru zodpovězeny …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals in the theoretical part with an explanation of all essential concepts, which will then appear for the most part in the practical part and will be shown clearly and in practice. The practical part begins with marketing research, which was carried out using a case study, which contains an analysis of the Kasalka s.r.o Sports Center. from all directions, situational and SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/zfj49i/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management