Ing. Šárka Baštová

Diplomová práce

Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

Bicycle safety issue in relation to other road users
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou cyklistické dopravy prostřednictvím sledovaných hledisek - postavení cyklistiky v dopravním systému, legislativním rámcem, posouzením vzájemného vztahu cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu pomocí rozboru krizových stavů v dopravě. Stěžejní část práce se věnuje analýze dopravní nehodovosti cyklistů v rámci konkrétního územního prostoru, a to Pardubického …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with bicycle safety issue in relation to core parts a situation analysis of cycling in transport system, legislation and analysis of behaviour of road participants leading to road accidents. The core part of the thesis is aimed at the analysis of road traffic accidents of cyclists within a particular territorial area - Pardubice region with focus on Pardubice city. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baštová, Šárka. Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera