Ing. Šárka Baštová

Master's thesis

Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

Bicycle safety issue in relation to other road users
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou cyklistické dopravy prostřednictvím sledovaných hledisek - postavení cyklistiky v dopravním systému, legislativním rámcem, posouzením vzájemného vztahu cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu pomocí rozboru krizových stavů v dopravě. Stěžejní část práce se věnuje analýze dopravní nehodovosti cyklistů v rámci konkrétního územního prostoru, a to Pardubického …more
Abstract:
The Master´s thesis deals with bicycle safety issue in relation to core parts a situation analysis of cycling in transport system, legislation and analysis of behaviour of road participants leading to road accidents. The core part of the thesis is aimed at the analysis of road traffic accidents of cyclists within a particular territorial area - Pardubice region with focus on Pardubice city. The results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Baštová, Šárka. Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera