Martina ŠILHAVÁ

Master's thesis

Galerijní animace v primární výtvarné edukaci

Gallery Animation in primary art education
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je formou galerijní animace zprostředkovat soudobé výtvarné umění žákům 1. stupně základní školy. Díky teoreticko-praktické podstatě galerijních animací se žáci seznamují s uměleckou výtvarnou tvorbou a zároveň je v nich podněcována jejich vlastní kreativita. Teoretickou část diplomové práce tvoří teoretický rámec potřebný k realizaci praktické části, kterou je vlastní …more
Abstract:
Thanks to theoretical-practical basis of gallery animation pupils get to know the fine art creation and equally their own creativity inspired. The theoretical part of my thesis forms the theoretical frame necessary for realisation of the practical part, which is the innate gallery animation. The part of my thesis is also the authorial creation, which relates to the topic of my preliminary exam.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠILHAVÁ, Martina. Galerijní animace v primární výtvarné edukaci. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta