Bc. Lucie Šumpelová

Master's thesis

Rodina dítěte s autismem a společnost

Family with autistic child and society
Anotácia:
Diplomová práce „ Rodina dítěte s autismem a společnost “ pojednává o potřebách rodin dětí s Poruchou Autistického Spektra (PAS) a zjišťuje míru sociální izolace. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují klasifikaci PAS, diagnostice, rodině a vzdělávání dětí s PAS. V Empirické části byl kvantitativním šetřením vyhodnocen postoj společnosti k rodinám s dítětem s PAS.
Abstract:
The thesis "The Family with autistic child and Society" deals with the needs of families of children with Autism Spectrum Disorders (ASD) and try to identify a degree of social isolation. The theoretical part is divided into three chapters that deal with ASD classification, diagnosis, family relations and education of children with ASD. In the empirical part was a quantitative survey evaluated the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta