Mária Pohorelcová

Bakalářská práce

Výhody a nevýhody spoločnej meny euro v súčasnej kríze (na príklade Slovenska)

Výhody a nevýhody společné měny eura v současné krizi (na příkladu Slovenska)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit dopady zavedení společné měny euro na slovenskou ekonomiku v době globální hospodářské krize. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola představuje krátký historický vývoj eura a procesů integrace na území Evropy, které vedly k vytvoření hospodářské a měnové unie. Druhá kapitola přibliţuje technicky a administrativně náročný proces příprav na zavedení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the impact of the introduction of the euro on the Slovak economy during the global economic crisis. The work is divided into three chapters. The first chapter presents short historical development of the euro and the process of integration within the European area, leading to the creation of economic and monetary union. The second chapter presents a technically and …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je zhodnotiť vplyv zavedenia spoločnej meny euro na slovenskú ekonomiku v čase globálnej hospodárskej krízy. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola predstavuje krátky historický vývoj eura a procesov integrácie na území Európy, ktoré viedli k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie. Druhá kapitola približuje administratívne a technicky náročný proces príprav na zavedenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Jitka Koderová
  • Oponent: Kristine Gevorgyan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52006