Theses 

Výhody a nevýhody přijetí eura v ČR v kontextu zavedení eura na Slovensku – Bc. Jan Bednář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Bednář

Diplomová práce

Výhody a nevýhody přijetí eura v ČR v kontextu zavedení eura na Slovensku

The advantages and disadvantages of Czech Republics attachment Euro currency in context with implementation in Slovakia

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vstupu České republiky do eurozóny. Jelikož se k tomuto kroku již Česká republika zavázala v době vstupu do EU, je práce směřována k zodpovězení otázek kdy a jak je pro Českou republiku nejvýhodnější euro přijmout. Úvodní část stručně popisuje dějiny vývoje EMU. Dále jsou v práci rozebrány možné způsoby přechodu na euro, výhody a nevýhody všech možných scénářů a volba scénáře v ČR. Podrobně se tato diplomová práce též věnuje maastrichtským konvergenčním kritériím a to jak z hlediska plnění Českou republikou, tak z hlediska členských států eurozóny. Poslední, nejrozsáhlejší část je věnována načasování přijetí eura v České republice. Jsou zde uvedeny hlavní přínosy a rizika vstupu do měnové unie. Dále je rozpracována implikace Slovenska a plnění jejich konvergenčních kritérií do eurozóny a vzájemné porovnání ekonomik.

Abstract: The aim of this Thesis is the issue of Czech Republic’s admittance to the Euro area. My dissertation is focused on answering when and in which way will the Czech Republic accept the Euro currency. My introduction briefly describes the history of the Economic and Monetary Union (EMU) development. My dissertation is also talking about the ways to change currency to Euro, advantages and disadvantages of all possible scenarios in general and the choice in the Czech Republic. My dissertation is, in detail, examining Maastrich convergent criteria in light of the fulfilment of the Czech Republic and in the light of member states of The Euro area. The last and the largest part is about attaching Euro in Czech Republic. Here is talking about main gains and risks to admittance to EMU. Also solving implication Slovakia and her fulfilment of convergent criteria to The Euro Area. The very last chapter is a summary of the advantages and disadvantages of the acceptance of the Euro currency in the Czech Republic.

Klíčová slova: Česká republika, eurozóna, Maastrichtská konvergenční kritéria, měnová politika, měnový kurz, cenová stabilita, rozpočtový deficit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz