Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Disertační práce

‘I know what I’m doing’ Agency in Narratives of Women who Have Experience with Long-term Drug Use

‘I know what I’m doing’ Agency in Narratives of Women who Have Experience with Long-term Drug Use
Anotace:
Autorka v práci odpovídá na hlavní výzkumnou otázku „Jak ženy, které mají zkušenost s dlouhodobým užíváním drog, projevují sílu k jednání ve svých naracích o interakcích s důležitými subjekty ve svém sociální prostředí?“ Autorka vymezuje teoretický rámec, jenž ukotvuje téma práce v postmoderním feminismu a kritické sociální práci. Dále autorka vymezuje definici osobní síly k jednání (agency) a sociální …více
Abstract:
The author of the thesis answers the research question: ‘How do women who have experience with long-term drug use exercise agency in their narratives about interaction with important subjects in their social environment?’ In the first part of the thesis, the author provides a theoretical framework which grounds the topic in postmodern feminism and critical social work theory. Furthermore, the author …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radka Janebová, Ph.D., doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií