Bc. Lenka PERNICKÁ

Diplomová práce

Aplikace stres-testu v analýze textury u sýrů eidamského typu

Application of Stress-Test in Texture Analysis of Edam-Type Cheese
Anotace:
Teoretická část práce je zaměřená na technologii výroby sýrů holandského typu a charakterizaci způsobů hodnocení textury potravin se zaměřením na polotuhé matrice. Praktická část se zabývá sledováním vývoje texturních vlastností u sýrů eidamského typu v průběhu zrání s využitím kompresních testů. Dále studiem vlivu použití dvou sond (des-kové a kulovité) na hodnocení texturních vlastnosti sýrů. Bylo …více
Abstract:
The theoretical part is focused on the technology of Dutch-type cheese production and characterization of food texture evaluation methods with a focus on semi-solid matrix. The practical section on monitoring development of the textural properties of Edam-type cheese during ripening using compression tests. Further study of the impact of the use of two probes (plate and spherical) in the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2012
Zveřejnit od: 13. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Buňka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERNICKÁ, Lenka. Aplikace stres-testu v analýze textury u sýrů eidamského typu. Kroměříž, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe