Sabina Kůrová

Bakalářská práce

Způsoby a zhodnocení informování obyvatelstva o mimořádné události v zóně havarijního plánování JE Dukovany

Ways and evaluation of informing the population in the emergency planning zone of the nuclear power station Dukovany
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na informovanost a připravenost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, legislativa, jaderná elektrárna a její bezpečnost, možné mimořádné události a opatření ochrany obyvatelstva. V praktické části jsou respondenti, žijící v zóně havarijního plánování, dotazováni pomocí dotazníkového průzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the awareness and preparedness of the population in the emergency planning zone of the Dukovany nuclear power plant. The theoretical part describes basic concepts, legislation, the Nuclear Power Plant and its safety, possible emergency events and population protection measures. In the practical part, respondents living in the emergency planning zone are asked questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Eliška Polcarová, MDisresSDev
  • Oponent: Ing. Josef Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.