Mgr. Jitka Michnová

Diplomová práce

Edukační program Pohyb a výživa na 1. stupni základní školy - případová studie

Educational Program „Physical Activity and Nutrition“ at Elementary Schools - A Case Study
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pohybový a výživový režim žáků 1. ročníku základní školy. V teoretické části jsou shrnuty aktuální poznatky o zdraví člověka, edukačním programu a výživovém a pohybovém režimu žáků 1. ročníku ZŠ. Praktická část se zaměřuje na konkrétní třídu prvního ročníku, která byla zapojena do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa. Hlavním cílem tohoto programu bylo vytvoření …více
Abstract:
The thesis focuses on the physical activity and nutrition regime of pupils of the 1st year of elementary school. The theoretical part summarizes current knowledge about human health, educational program, and nutrition and physical activity regime of pupils of 1st year of elementary school. The practical part focuses on the particular first-grade class that was involved in the experimental verification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta