Theses 

Fundraising a public relations neziskové organizace – Ing. Dita Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Dita Kopecká

Bakalářská práce

Fundraising a public relations neziskové organizace

Fundraising and Public Relations of Non-Profit Organisation

Anotace: Předmětem bakalářské práce Fundraising a public relations neziskové organizace je zmapování využití těchto nástrojů ve vybraných neziskových organizacích, působících v oblasti sociální péče ve veřejném neziskovém sektoru. Úvodní kapitoly se věnují neziskovému sektoru, marketingu, public relations, financování včetně fundraisingu, v další části je práce pojata jako konkrétní kazuistika, kdy metodikou získávání empirických dat je zvolen hloubkový rozhovor. Závěrem práce je provedena komparativní analýza získaných dat a jsou nastíněna doporučení pro další eventuální rozvoj v této oblasti.

Abstract: The subject of this bachelors thesis is Fundraising and Public Relations in Non-profit Organisation. Its aim is to assess the strategies adopted in selected public sector, non-profit organizations, specializing in social care. The introductory chapters describe the non-profit sector´s efforts in, marketing, public relations and financial management (including fundraising). In the middle chapters, the thesis is developed using a concrete case study based on empiral data gathered from in depth interviews. The final part of the thesis sets out comparative analysis of the research data obtained and concludes with recommendations for possible further development in this area.

Klíčová slova: Fundraising, nezisková organizace, neziskový sektor, public relations, veřejný neziskový sektor. Fundraising, Non-profit Organization, Non-profit Sector, Public Non-profit Sector.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz