Ing. Dita Kopecká

Bakalářská práce

Fundraising a public relations neziskové organizace

Fundraising and Public Relations of Non-Profit Organisation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Fundraising a public relations neziskové organizace je zmapování využití těchto nástrojů ve vybraných neziskových organizacích, působících v oblasti sociální péče ve veřejném neziskovém sektoru. Úvodní kapitoly se věnují neziskovému sektoru, marketingu, public relations, financování včetně fundraisingu, v další části je práce pojata jako konkrétní kazuistika, kdy metodikou …více
Abstract:
The subject of this bachelors thesis is Fundraising and Public Relations in Non-profit Organisation. Its aim is to assess the strategies adopted in selected public sector, non-profit organizations, specializing in social care. The introductory chapters describe the non-profit sector´s efforts in, marketing, public relations and financial management (including fundraising). In the middle chapters, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní