Bc. Jana Hrabalová, DiS.

Diplomová práce

Sestavení rozpočtu a jeho čerpání u Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Setting up and drawing on the budget of the Zlin region Police
Anotace:
Práce je zaměřena na sestavení rozpočtu a jeho rovnoměrného čerpání u vybrané organizace na základě SWOT analýzy. Identifikuje a analyzuje faktory ovlivňující výši a čerpání rozpočtu a stanovuje jeho mezní hranici. Popsané návrhy vedou k účelné alokaci rozpočtových prostředků organizace.
Abstract:
The work is focused on a set up and even draw on the budget of the selected unit on the basis SWOT analysis. It identifies and analyses elements which determine an extent and a draw on of the budget and assignes its limits. The describe suggestions lead to the useful allocation of the budget resources this unit.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bc. Radko Bébar
  • Oponent: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting