Bc. Jana Řihánková

Diplomová práce

Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí

Touch as a support aid for premature children
Anotace:
Diplomová práce „Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí“ se zabývá vlivem doteku u předčasně narozených dětí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je věnována předčasně narozenému dítěti, druhá jedinci s kombinovaným postižením, třetí kapitola pojednává o doteku a charakterizuje možnosti doteku u předčasně narozených dětí a čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření, jeho analýzu …více
Abstract:
Master thesis “Touch as a support aid for premature children“, deals with an influence of a touch to premature children. It is divided into four chapters. First is dedicated to a premature child, second to children with multiple handicap, third chapter deals with a touch and charaterizes the possibilities of a touch with premature childeren and the fourh contains the analysis, conclusion and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma