Gabriela KOCUROVÁ

Bakalářská práce

Imunoanalytické stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA) na analyzátoru UniCel DxI 800, výrobce Beckman Coulter

Immunoanalytical Determination of the Carcinoembryonic Antigen (CEA) on UniCel DxI 800 Analyzer, Manufacturer Beckman Coulter
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stále se zvyšujícího počtu nádorových onemocnění v moderní společnosti. Je věnována nádorovým markerům, jakožto laboratorním ukazatelům přítomnosti maligní transformace tkáně v lidském organismu, přičemž se soustřeďuje především na karcinoembryonální antigen (CEA) a jeho stanovení v lidském séru imunoanalytickými metodami. Cílem práce je verifikace metody stanovení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the continuously increasing number of cancer diseases in the modern society. It is devoted to tumor markers, as well as to the laboratory indicators that show presence of malignant transformation of tissues in a human body focusing primarily on the carcinoembryonic antigen (CEA) and its determination in human serum by means of immunoanalytical methods. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCUROVÁ, Gabriela. Imunoanalytické stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA) na analyzátoru UniCel DxI 800, výrobce Beckman Coulter. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant