Mgr. Jan Vondra

Diplomová práce

Rozpuštění politické strany rozhodnutím soudu

Dissolution of the Political Parties
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem zákazu (rozpuštění) politické strany. V úvodní části se práce zabývá pojmem politická strana, když nabízí pohled z hlediska politologického, z hlediska judikatury a z hlediska právní úpravy a poskytuje různé definice pojmu dle těchto hledisek. V návaznosti na základní vymezení politické strany jsou rozebrány strany extremistické, radikální a antisystémové. Hlavní částí …více
Abstract:
The thesis deals with the dissolution of political parties. At the beginning, there is a definition of “political party” from judiciary, legal and political science point of view. In connection with the definition of “political party” there are analyzed extremist, radical and anti-system parties. The main part of the thesis consists of the regulation of rights and obligations and prohibition of political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta